Aktieägartillskott

aktieägartillskott

Bolaget har rätt att ta upp ett aktieägartillskott som en tillgång i balansräkningen redan då ett tillskott har utlovats. Om ett sådant löfte ges efter räkenskapsårets utgång men innan årsredovisningen har lämnats, får tillskottet tas upp som en fordran i årsredovisningen (punkt i Bokföringsnämndens K2-regler BNFAR. Gratis mall för aktieägartillskott i Word. Registrering behövs ej. Alla mallar en företagare behöver kostnadsfritt i Word och Excel. Kostnadsfri guide för dig som driver/vill starta eget företag. JURISTEN HAR ORDET: Aktieägartillskott. I ett mindre aktiebolag är det viktigt att styrelsen ständigt är uppdaterad på bolagets ekonomiska situation. Det kan på kort tid uppstå en kapitalbrist som kräver ett snabbt agerande från styrelsen samt ett tillskott av kapital för att undvika att bolaget blir.

Aktieägartillskott Video

Om våra e-kurser

0 kommentarer